Strona główna | Kontakt Strona główna
60-867 Poznań, ul. Norwida 14 061 847 92 64, 061 847 92 65
FAX 061 842 75 66
certyfikacja.sitp@op.pl www.certyfikacja.poznan.pl

» Strona główna

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP

Sp. z o.o. w POZNANIU

WSPÓLNIE Z DEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W POZNANIU

ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ XI KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.

RYZYKA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH - ATEX

 W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ

W DNIACH 01-02 czerwca 2017r.

Konferencja kierowana jest do kadry menadżerskiej i zarządzającej, do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożenia wybuchem, do pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, do rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów i architektów biur projektowych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, urzędów miejskich i wojewódzkich, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, przedstawicieli Firm zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

Patronat medialny nad Konferencją przyjął Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa”.

Prelekcje na konferencji będą prowadzone w formie interaktywnej. Możliwość aktywnego uczestnictwa w prelekcji, zadawanie pytań i dyskusja.  

Miejsce konferencji -hotel „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania na trasie Poznań-Wrocław -  

Tematyka konferencji do pobrania tutaj .

Karta uczestnictwa do pobrania tutaj.

 


Dobrowolna certyfikacja usług przeciwpożarowych stała się faktem.      Akredytacja PCA

 


Do tej pory tylko urządzenia i wyroby służące do ochrony przed pożarami poddawane są szczegółowym badaniom jakościowym w procedurze obowiązkowej certyfikacji zgodności wyrobu, ponieważ służą ochronie życia, zdrowia i mienia.

Certyfikacja usług przeciwpożarowych jest przedłużeniem warunku niezawodności tak ważnych urządzeń. Muszą one być dobrze zaprojektowane dla danego obiektu, prawidłowo zainstalowane i rzetelnie serwisowane (konserwowane).

Tylko firmy wykonawcze, które poddadzą się dobrowolnemu procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych, są gwarantem niezawodności usług przeciwpożarowych w zakresie: - projektowania, - montażu, - serwisowania (konserwacji).

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych znajdziesz również na stronie internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: www.sitp.home.pl, a także bezpośrednio u nas - telefonicznie lub poprzez e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl . Informator o certyfikacji do pobrania tutaj

Zapewniamy bezstronność prowadzonych działań certyfikacyjnych i postępowanie w taki sposób, aby fakt ten był zauważony przez strony zainteresowane. Zapewniamy, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków.

Wzór ogólnego dokumentu certyfikatu do obejrzenia tutaj .
Z dniem 1 grudnia 2009 r. rozpoczęto certyfikację osób zajmujących sie ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową (poza zakresem akredytacji). Szczegóły tutaj...

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty...

Copyright © 2011 OCUP SITP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: net4art - strony www poznań